Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.011
Objavljen: Kem. Ind. 63 (7-8) (2014) 265−268
Referentni broj rada: KUI-11/2013
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Metoda za optimizaciju tehničkih parametara liofilizacije

X. M. Qian, W. R. Huang i P. H. Lou

Sažetak

Liofilizacija u vakuumu postupak je koji dehidrira materijal pri niskoj temperaturi i niskom tlaku, što ima mnogo prednosti. Kontrolni sustav dizajniran je i razvijen za određeni uređaj za liofilizaciju. Kako bi se optimizirali tehnički parametri liofilizacije, provedeno je ispitivanje od strane nadzornog sustava. Prema rezultatima, metodom kvadratnog ortogonalnog eksperimenta, analizirani su i optimizirani ključni parametri uključujući trajanje, temperaturu i razinu vakuuma liofilizacije. Ispitivanje dokazuje da optimizirani parametri vrijede za određene uređaje za liofilizaciju i određene bakterine. Dodatno, optimizirani parametri pokazuju da je liofilizacija upotrebljiva za bilo koji uređaj za liofilizaciju u vakuumu i bilo koji bakterin.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

liofilizacija, kontrolni sustav, tehnički parametri, optimiziranje