Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (1) (2001) 23–34
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

Od Državne stanice za kemijska ispitivanja do današnjeg Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci, 1900. – 2000.

A. Alebić-Juretić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi