Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (1) (2001) 11–22
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Pregledni rad

Primjena načela radijacijske kemije u postupcima pročišćavanja industrijskih otpadnih voda

B. Mihaljević i D. Ražem

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi