Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.023
Objavljen: Kem. Ind. 63 (7-8) (2014) 259−264
Referentni broj rada: KUI-23/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Kinetika fermentacije etanola temeljena na procesima adsorpcije

Z. Liu i X. Li

Sažetak

Trenutačno se gotovo svi kinetički modeli fermentacije etanola temelje na Monodovoj jednadžbi. Takvi modeli se ubrajaju u iskustvene modele, pa nisu prikladni za optimizaciju i uvećanje stvarnih procesa. U ovom je radu razvijen novi kinetički model fermentacije etanola na temelju mehanizma adsorpcije, u kojem svi parametri imaju određeni fizikalni smisao. Šaržnom fermentacijom s različitim početnim koncentracijama glukoze i usporedbom s postojećim modelom utvrđeno je da model ima prednost u visokoj preciznosti i manje parametara te se jednostavno regulira jer se maksimalna specifična brzina rasta μmax i adsorpcijska ravnotežna konstanta glukoze KS smanjuju s povećanjem početne koncentracije glukoze, a povećava adsorpcijska ravnotežna konstanta etanola KP . Spomenuti model pruža novu točku gledišta za istraživanje kinetike fermentacije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fermentacija, biogorivo, kinetika, biokemijsko inženjerstvo