Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (7-8) (2001) 427–430
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Kvantna teorija u kemiji – počeci

N. Trinajstić+

Sažetak

Prikazan je rani razvoj kvantne kemije i spomenute su osobe koje su sudjelovale u početnom razvoju kvantne kemije u Hrvatskoj te su opisani njihovi doprinosi kvantnoj kemiji. Naglašena je vidovitost i zalaganje Milana Randića u započimanju istraživanja u kvantnoj kemiji i teorijskoj kemiji u Hrvatskoj.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kvantna kemija u Hrvatskoj