Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (7-8) (2001) 421–426
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Kvantna teorija u kemiji – rani razvoj

N. Trinajstić+

Sažetak

Ukratko je spomenut početak kvantne teorije i fizičari odgovorni za njezin rani razvoj. Rođendanom kvantne kemije smatra se 30. lipnja 1927. godine, kada je urednik tada najuglednijeg časopisa za fiziku Zeitschrift für Physik Karl Scheel dobio rukopis Waltera Heitlera i Fritza Londona o razmatranju elektronske strukture molekule vodika i njezinog kationa pomoću Schrӧdingerove jednadžbe. Postoje druga gledišta glede početka kvantne kemije. U ovom eseju prednost je dana radu Heitlera i Londona, jer su oni prvi razmatrali narav kemijske veze u okviru kvantne teorije. To je učinjeno zato jer autor smatra da su središnje koncepcije kemije narav kemijske veze i molekula. Prikazan je ukratko rani razvoj kvantne kemije. Navedeni su prvi kvantni kemičari, njihovi doprinosi kemiji te prve knjige iz kvantne kemije. Naglašeno je da je najvažniji doprinos kvantne kemije postavljanje strukturne teorije kemije na čvrsti teorijski temelj.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kvantna kemija, kvantna teorija, teorija molekulskih orbitala, teorija valentne veze