Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.022
Objavljen: Kem. Ind. 50 (7-8) (2001) 413–420
Referentni broj rada: KUI-22/2001
Tip rada: Stručni rad

NMR spektroskopija kod nas i u Europi

D. Vikić-Topić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi