Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.001
Objavljen: Kem. Ind. 50 (7-8) (2001) 381–412
Referentni broj rada: KUI-01/2001
Tip rada: Pregledni rad

Novi hibridni poliketidi dobiveni kombinatornom biosintezom

D. Hranueli i J. Cullum

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi