Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 50 (7-8) (2001) 375–380
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Rast plijesni i biosinteza okratoksina A u prisutnosti dehidracetne kiseline

K. Markov, S. Duraković, B. Radić i F. Delaš

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi