Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.026
Objavljen: Kem. Ind. 50 (9) (2001) 501–509
Referentni broj rada: KUI-26/2001
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Optimirani odabir mikroorganizama s antibiotičkom aktivnošću

A. Bago Joksović, E. Gàal, M. Bošnjak+ i D. Hranueli

Sažetak

Budući da proizvodnja antibiotika ovisi o svojstvima mikrobnog soja i uvjetima uzgoja, proučavani su učinci različitih uvjeta uzgoja na izražavanje tvorbe antibiotika, radi optimiranja metode odabira mikrobnih sojeva koji su sposobni proizvoditi antibiotike. Kako bi se ocijenila pouzdanost primijenjenih metoda odabira, roditeljski soj Streptomyces rimosus R6-500 i njegovi derivatni sojevi poznatih svojstava uzgojeni su pri različitim uvjetima uzgoja u skladu s primjenom različitih frakcijskih faktorskih planova. Antibiotičke aktivnosti određivane su mjerenjem zona inhibicije rasta test mikroorganizma Bacillus cereus ATCC 11778. Rezultati pokusa analizirani su statistički. Usporedbom rezultata dobivenih uzgojem na čvrstim agariziranim pločama s onima postignutim odgovarajućim dubinskim uzgojem u tikvicama na tresilici ustanovljeno je da postoji slaba korelacija između različitih metodologija. Svaki soj pokazao je svoju osobitost glede optimalne proizvodnje antibiotika pri testiranim uvjetima. Prema tome, potreban je niz testova da bi se povećala mogućnost izražavanja sposobnosti tvorbe antibiotika u sojeva nepoznatih svojstava. Za provedbu određenih različitih uvjeta uzgoja preporučljivo je primijeniti frakcijski faktorski plan za 8 – 16 kombinacija, ako se želi provesti odabir antibiotički aktivnih mikroorganizama u “prosijavanju” mješovitih populacija velikog broja različitih mikroorganizama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

provjeravanje sojeva, antibiotici, evaluacija metoda