Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.016
Objavljen: Kem. Ind. 50 (9) (2001) 485–492
Referentni broj rada: KUI-16/2001
Tip rada: Pregledni rad

Kombinatorna kemija: mogućnosti i perspektive

I. Habuš

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi