Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.006
Objavljen: Kem. Ind. 50 (9) (2001) 469–476
Referentni broj rada: KUI-06/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Autohtoni sojevi Saccharomyces sensu stricto i njihov utjecaj na koncentracije glicerola i jabučne kiseline u vinu

S. Redžepović, A. Majdak, S. Orlić i S. Herjavec

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi