Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.038
Objavljen: Kem. Ind. 50 (10) (2001) 573–576
Referentni broj rada: KUI-38/2001
Tip rada: Stručni rad

Znanstvena usmjerenost i produktivnost Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od utemeljenja, 1960. do 2000.

N. Radić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi