Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.011
Objavljen: Kem. Ind. 50 (10) (2001) 561–572
Referentni broj rada: KUI-11/2001
Tip rada: Pregledni rad

Eterična ulja i glikozidno vezani isparljivi spojevi iz aromatičnog bilja

J. Mastelić i M. Miloš

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi