Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.021
Objavljen: Kem. Ind. 50 (10) (2001) 551–560
Referentni broj rada: KUI-21/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Nukleacija sulfidnog filma na bizmutu

Z. Grubač i M. Metikoš-Huković

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi