Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.005
Objavljen: Kem. Ind. 50 (10) (2001) 543–550
Referentni broj rada: KUI-05/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Utjecaj TiO2 i načina ispiranja na svojstva magnezijeva oksida iz morske vode

V. Martinac, M. Labor i N. Petric

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi