Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.004
Objavljen: Kem. Ind. 50 (10) (2001) 537–542
Referentni broj rada: KUI-04/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Inhibicija korozije Al-2,5Mg slitine pomoću treće kisele fenolne podfrakcije vodenog ekstrakta ružmarina

J. Radošević, M. Kliškić i A. Višekruna

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi