Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.013
Objavljen: Kem. Ind. 50 (11) (2001) 623–630
Referentni broj rada: KUI-13/2001
Tip rada: Stručni rad

Utjecaj dodataka na hidrataciju portland cementa

P. Dabić, P. Krolo, A. Žmikić i J. Zelić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi