Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.008
Objavljen: Kem. Ind. 50 (11) (2001) 615–622
Referentni broj rada: KUI-08/2001
Tip rada: Pregledni rad

Potenciometrijski kemijski senzori u čvrstom stanju i njihova analitička primjena

N. Radić

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi