Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.019
Objavljen: Kem. Ind. 50 (11) (2001) 603–614
Referentni broj rada: KUI-19/2001
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Istraživanje procesa u olovno-kiselinskom akumulatoru

S. Brinić i M. Metikoš-Huković

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi