Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.008
Objavljen: Kem. Ind. 51 (3) (2002) 123–126
Referentni broj rada: KUI-08/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Kemija u industriji – uloga, razvitak i perspektive

I. Butula+ i D. Škare+

Sažetak

Opisana je povijest časopisa Kemija u industriji povodom 50 godina neprekidnog izlaženja časopisa. Opisana je uloga časopisa, njegov razvitak i perspektive. Razvitak je opisan kroz nekoliko razdoblja koji su utjecali i na stalno poboljšanje kvalitete časopisa. Na kraju su opisane i akcije kojima je cilj povećati dotok kvalitetnih radova i povećati broj pretplatnika časopisa: novi dizajn, web stranice, ISI baze podataka i dr.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

časopis Kemija u industriji, kemija, kemijsko inženjerstvo, uređivanje časopisa