Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.006
Objavljen: Kem. Ind. 51 (3) (2002) 116–122
Referentni broj rada: KUI-06/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Pedeset godina Kemije u industriji – bibliometrijski i scientometrijski prikaz

M. Jokić, M. Andreis+ i B. Klaić

Sažetak

Časopis Kemija u industriji obuhvaćen je u mnogim relevantnim kemijskim i tehničkim bazama podataka, poput Chemical Abstracts, Analytical Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, ali nije obuhvaćen u najselektivnijoj znanstvenoj bazi podataka Science Citation Index-u (SCI). Prema uređivackoj koncepciji časopisa u prvih dvadesetak godina časopis je pretežno inženjersko-tehnološki, a u posljednjih tridesetak godina uočava se pomak prema kemijskim znanostima. Zadnjih se desetak godina opaža smanjenje broja objavljenih priloga. Izračunavanje faktora utjecaja Kemije u industriji pokazuje da je njegova brojčana vrijednost viša od nekih časopisa koji su obuhvaceni u SCI području kemijskog inženjerstva. Međutim, zbog činjenice da se časopis u literaturi pojavljuje s tridesetak različitih kratica, njegovi scientometrijski pokazatelji ne mogu se utvrditi samo pretraživanjem naslova časopisa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

časopis Kemija u industriji, obuhvat znanstvenim bazama podataka, čimbenik utjecaja, znanstvena produktivnost