Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.009
Objavljen: Kem. Ind. 51 (3) (2002) 107–109
Referentni broj rada: KUI-09/2001
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Temeljne znanosti na stranicama Kemije u industriji

H. Vančik

Sažetak

U članku je prikazan pregled radova i ostalih priloga iz područja temeljne kemijske znanosti objavljenih u Kemiji u industriji u razdoblju od 1952. do 2001. g.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kemija, temeljna kemijska znanost, prirodoslovlje