Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.013
Objavljen: Kem. Ind. 51 (3) (2002) 102–106
Referentni broj rada: KUI-13/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

50 godina Kemije u industriji – pisani trag o razvoju INE

M. Proštenik

Sažetak

Uz obilježavanje 50. godišnjice izlaženja znanstveno-stručnog časopisa Kemija u industriji napravljen je pregled članaka i drugih priloga koje su u Kemiji u industriji objavili stručnjaci INE od njenog osnutka 1964. godine do danas. Analizirani su publicirani radovi i znanstvena područja koja oni obrađuju. Usporedbom slijeda razvitka INE i radova objavljenih u Kemiji u industriji, može se pratiti razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti i područja istraživanja u INI.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

INA, razvoj, 50 godina Kemije u industriji