Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.048
Objavljen: Kem. Ind. 51 (7-8) (2002) 343–348
Referentni broj rada: KUI-48/2001
Tip rada: Stručni rad

Elektrokemijska zaštita metalnih konstrukcija - I Katodna zaštita dna ukopanog spremnika

A. Rešetić i S. Martinez

Sažetak

U radu je prikazan primjer modeliranja katodne zaštite okruglog dna ukopanog spremnika s anodama stavljenim ispod dna. Naveden je izraz za izračunavanje maksimalne razlike potencijala na katodi (dnu) ΔEmax, koja se uspoređuje s dopuštenom razlikom potencijala ΔEZ= 0,35 V određenom prema elektrokemijskom kriteriju za učinkovitu katodnu zaštitu. Ovaj kriterij, za čelične konstrukcije ukopane u tlo zahtijeva da elektrodni potencijal leži između EZ= -0,85 V i EH = -1,2 V prema zasićenoj Cu/CuSO4 referentnoj elektrodi. Rješavanjem dvodimenzijske Laplaceove jednadžbe uz granične uvjete jednolike gustoće struje redukcije kisika na katodi i konstantnog potencijala na anodi dobiven je izraz za prostornu raspodjelu potencijala u elektrolitu. Poznavanje raspodjele potencijala omogućava izračunavanje maksimalne razlike potencijala na katodi ΔEmax za unaprijed zadane veličine modela; gustoću struje zaštite jz, vodljivost elektrolita k, dubinu ukapanja anoda d i međusobnu udaljenost anoda c. U radu je također prikazan 3D i konturni crtež potencijala u elektrolitu između tri anode i katode (dna spremnika).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

katodna zaštita, raspodjela potencijala, raspodjela struje, Laplaceova jednadžba, projektiranje sustava katodne zaštite