Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.047
Objavljen: Kem. Ind. 51 (7-8) (2002) KUI-47/2001
Referentni broj rada: KUI-47/2001
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Arsen u vodi za piće

M. Habuda-Stanić i M. Kuleš+

Sažetak

Milijuni ljudi danas troše vodu za piće u kojoj se arsen nalazi u povišenim koncentracijama. Poviš ene koncentracije arsena u vodi utvrđene su i u bunarskim vodama istočne Hrvatske. Uporabom ovakove vode za piće dolazi do unosa arsena u organizam koji se manifestira povećanjem koncentracijom arsena u krvi, kosi, noktima, inaktivacijom različitih enzima te pojavom keratoza i raka pluća. Osim toksičnosti arsena, u radu su opisane najčešće metode određivanja arsena: spektrometrijska sa srebrovim dietiltiokabamatom i hidridnom tehnikom atomskog apsorpcijskog spektrometra. Za uklanjanje arsena iz vode za piće primjenjuje se nekoliko metoda: koagulacija arsena sa željezovim i aluminijevim solima, membranski procesi (nanofiltracija i reverzna osmoza), adsorpcija na aktivnom ugljenu, ionska izmjena i dr. U radu su prikazane i mogućnosti uklanjanja arsena pomoću kućnih sustava za pročišćavanje vode.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

arsen u vodi, toksičnost arsena, određivanje arsena, metode uklanjanja, voda za piće