Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.050
Objavljen: Kem. Ind. 51 (7-8) (2002) 317–328
Referentni broj rada: KUI-50/2001
Tip rada: Pregledni rad

Proizvodnja čelika u dvadesetom stoljeću

M. Gojić, J. Črnko i S. Kožuh

Sažetak

Poznato je da je čelik danas najvažnija metalna slitina. U ovom radu dat je pregled proizvodnje čelika tijekom 20-og stoljeća. Ukratko su opisani povijesni postupci proizvodnje čelika. Također su raspravljani današnji postupci proizvodnje čelika u kisikovim konvertorima i elektrolučnimpećima kao i proizvodnja čelika u razvijenim državama svijeta. Zapaženo je da je između 1950. i 1975. godine ostvaren najveći porast proizvodnje čelika (od 240 mil. t do 700 mil. t). Analiza ukazuje da je udjel elektročelika povećan od 19 na 33 % na račun SM čelika. Današnja razina proizvodnje čelika sastoji se od 60 % konvertorskog, 33 % elektro i manje od 7 % SM čelika. Proizvodnja čelika tijekom 2000. godine je bila 847,2 mil. t, što je za 7,4 % više nego 1999. godine. Čelik je zeleni materijal jer se oko 45 % proizvedenog čelika reciklira. Neovisno o svimpromjenama čelik će biti glavni konstrukcijski materijal u budućnosti. Današnje prognoze ukazuju da će se proizvodnja čelika povećavati 3 % godišnje do 2010. godine. Velika pozornost će se poklanjati kvaliteti čelika (sekundarna metalurgija), primjeni direktno reduciranog željeza za proizvodnju čelika, smanjenju oligoelemenata, osiguranju kvalitete kao i permanentnoj edukaciji zaposlenika i menadžmenta.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

proizvodnja čelika, sekundarna metalurgija, čelični otpad, recikliranje