Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.014
Objavljen: Kem. Ind. 52 (3) (2003) 103–120
Referentni broj rada: KUI-14/2002
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mehanizmi reakcija čvrstog i kapljevitog reaktanta

X. Idrizi, A. Janeković, Ž. Mrak, D. Pavišić-Strache i D. Vuina

Sažetak

Pregledom su obuhvaćeni tipovi heterogenih reakcija. Razlikujemo procese kontrolirane zbivanjem na granici faza, reakcije kontrolirane nukleacijom, reakcije upravljane nukleacijom koju prati obujmni porast nukleusa, procesi kontrolirani nukleacijom s naknadnim linearnim rastom nukleusa i reakcije kontrolirane difuzijom. Dana je klasifikacija reakcijskih mehanizama i teorijski temelji interakcije kapljevitog i polidisperznog čvrstog reaktanta s detaljnim izvodima i slikama zornog prikaza. Predočene su uobičajene jednadžbe brzine u kinetičkoj analizi izotermnih heterogenih reakcija s obzirom na tipove tih reakcija. Na kraju slijedi kratak osvrt određivanja raspodjele veličina zrna.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

heterogene reakcije, nukleacija, difuzija (Fickov zakon, kinetička analiza, koncentracijski gradijent, centrifugalne metode