Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.001
Objavljen: Kem. Ind. 52 (3) (2003) 95–102
Referentni broj rada: KUI-01/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Aerobno kompostiranje otpadaka voća i povrća: modeliranje procesa

F. Briški, Z. Gomzi, A. Hublin i M. Vuković Domanovac

Sažetak

Kompostiranje mješavine otpadnog voća i povrća uz dodatak plodnog tla, koje je poslužilo kao cjepivo, provedeno je pri različitim protocima zraka i različitim veličinama čestica otpada. Pokusi su provedeni u adijabatskim protočnim kolonskim reaktorima. Temperatura zraka na ulazu i izlazu iz reaktora te u kompostištu praćena je kontinuirano tijekom 14 dana. Koncentracija ugljikovog dioksida određivana je svakodnevno. Rezultati pokusa pokazuju da je zadovoljavajuća razgradnja odabranog čvrstog otpada postignuta pri protoku zraka od 10 dm3 h?1 i prosječnoj veličini čestica 3 × 5 × 10mm. Za vrijeme kompostiranja uočena je promjena broja mezofilnih i termofilnih mikroorganizama u mješovitoj kulturi. Nakon 14 dana biorazgradljivi dio supstrata se razgradio, a kao rezultat toga nastalo je oko 40 % ugljikovog dioksida. Volumen nastale mješavine komposta i tla bio je oko 50 % manji u odnosu na početni volumen mješavine supstrata i tla. Predložen je matematički model razgradnje čvrstog otpada u protočnom kolonskom reaktoru. Za brzinu kompostiranja pretpostavljen je jednostavni empirijski i Michaelis-Mentenov kinetički model. Bolje slaganje dobiveno je uz empirijski kinetički model rs = kwsn.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

aerobno kompostiranje, otpaci voća i povrća, adijabatski protočni kolonski reaktor, modeliranje procesa