Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.016
Objavljen: Kem. Ind. 52 (6) (2003) 243–250
Referentni broj rada: KUI-16/2002
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Izbor modula i proračun tehničkih uvjeta rada membranskog uređaja za preradu površinske u pitku vodu

K. Košutić i B. Kunst+

Sažetak

U radu je prikazan pristup odabiru modula i proračunu tehničkih uvjeta rada membranskog uređaja za preradu površinske u pitku vodu. Tražen je tehnički optimalan membranski postupak smanjenja koncentracije prirodnih organskih tvari i tvrdoće vode. Između dva reverzno-osmotska i dva nanofiltracijska modula odabrana je kombinacija nanofiltracijskih modula s višim faktorom zadržavanja onečišćenja u 1. stupnju procesa i nanofiltracijskih modula s nižim stupnjem zadržavanja kalcija u 2. stupnju procesa. Materijalne bilance procesa pokazale su da se optimalni rezultat u pogledu koncentracije relevantnih sastojaka vode i iskorištenja ulazne vode postiže dvostupanjskim postupkom s optokom retentata 1. stupnja procesa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

reverzna osmoza, nanofiltracija, membranski moduli, proračun tehničkih uvjeta, obradba površinske vode, dobivanje pitke vode