Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.016
Objavljen: Kem. Ind. 52 (9) (2003) 433–441
Referentni broj rada: KUI-16/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Vrijeme homogenizacije i utrošak snage miješanja pri suspendiranju plutajućih čestica u miješalici s dva turbinska mješala

N. Kuzmanić i R. Žanetić+

Sažetak

U radu je proveden postupak suspendiranja plutajućih čvrstih čestica u miješalici s dva turbinska mješala. Mješala s tri ravne lopatice pod nagibom od 30° stvarala su aksijalan tok suspenzije usmjeren prema dnu posude za miješanje (tzv. 3-PTD tip mješala). Sagledavao se utjecaj koncentracije plutajućih čestica (PEHD čestice) te utjecaj površinske napetosti na granici faza kapljevina/zrak na vrijeme homogenizacije sustava tm, na brzinu vrtnje mješala potrebnog za postizanje stanja potpune suspenzije nJS, kao i na utrošenu snagu miješanja po jedinici mase suspenzije (P/m)JS. Također je ispitivana ovisnost navedenih veličina o promjeru upotrebljenih mješala, njihovoj udaljenosti od dna posude za miješanje, kao i o međusobnoj udaljenosti mješala. Vrijeme homogenizacije sustava određivano je konduktometrijskom metodom, dok se utrošak snage miješanja određivao mjerenjem sile zakretnog momenta. Na osnovi dobivenih rezultata te provedenih usporedbi sa sustavom u kom se suspendiranje plutajućih čestica provodilo uz primjenu samo jednog mješala, zaključeno je da pridodavanje novog 3-PTD mješala na zajedničku osovinu ima pozitivan učinak na taj postupak. Pozitivan učinak ogleda se u smanjenju vrijednosti tm, nJS i (P/m)JS.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

suspenzija, plutajuće čestice, miješanje, sustav s više turbinskih mješala, stanje potpune suspenzije, utrošak snage miješanja, vrijeme homogenizacije