Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.014
Objavljen: Kem. Ind. 52 (9) (2003) 427–432
Referentni broj rada: KUI-14/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Koncentriranje ružmarinske kiseline sa superkritičnim fluidima

M. Hadolin, Ž. Knez i D. Bauman

Sažetak

Ružmarinska kiselina jedna je od najpoznatijih tvari u porodici Labiatae. Pronađena je u vrsti medicinski važnog bilja ove porodice, kao što su ružmarin, kadulja, timijan, melisa, majaron i origano. Potvrđeno je da ružmarinska kiselina ima antioksidativna, antivirusna, antibakterijska i protuupalna svojstva. U ovom radu prikazano je koncentriranje ružmarinske kiseline u superkritičnim fluidima. Ugljikov dioksid (CO2) i dimetil-eter (DME) upotrijebljeni su kao otapala. Sirovi ekstrakt pripremljen je pomoću konvencionalne ekstrakcije. Superkritična ekstrakcija s ugljikovim dioksidom bila je izvedena pri tlaku od 100-300 bara i pri temperaturi od 30-60 °C. Ekstrakcija s dimetileterom (DME) bila je izvedena pri tlaku od 100-200 bara i pri temperaturi od 30-60 °C. Proučavan je utjecaj temperature, tlaka, količine otapala i upotrebe su-otapala na koncentraciju ružmarinske kiseline u ekstraktu i ekstrakcijskom ostatku. Koncentracija ružmarinske kiseline u uzorcima bila je određivana sa HPLC (tekućinska kromatografija) metodom. Dobiveni ekstrakti imaju


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ružmarinska kiselina, prirodni antioksidansi, ekstrakcija visokim tlakom, superkritični fluidi