Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.010
Objavljen: Kem. Ind. 52 (9) (2003) 397–419
Referentni broj rada: KUI-10/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Budućnost kemijskog inženjerstva na globalnom tržištu: zahtjevi tržišta i tehnološka rješenja

J. Charpentier

Sažetak

Kemijsko inženjerstvo mora se neprekidno razvijati jer mora odgovoriti na promjenljive potrebe kemijske procesne industrije. U radu je prikazana njegova sposobnost da se nosi sa znanstvenim i tehnološkim problemima. Kemijsko inženjerstvo od velike je važnosti za održivi razvoj, pri čemu treba zadovoljiti kako zahtjeve tržišta za specifičnim proizvodima željenih uporabnih svojstava tako i društvena i ekološka ograničenja koja se postavljaju na industrijske procese. Multidisciplinarni, višerazinski pristup kemijskom inženjerstvu temelji se na modeliranju na razini molekula, razvoju znanstvene instrumentacije i snažnih računalnih alata. Budućnost kemijskog inženjerstva može se sumarno prikazati pomoću četiri glavna cilja: (1) Porast produktivnosti i selektivnosti pomoću intenzifikacije inteligentnih postupaka i višerazinskog pristupa vo|enja procesa; (2) Izvedba nove opreme temeljene na znanstvenim principima i novim načinima proizvodnje: intenzifikacija procesa; (3) Primjena kemijsko inženjerske metodologije za dizajn produkta i procesa, koristeći 3P inženjerski pristup (proces na razini molekule-produkt-proces); (4) Implementacija višerazinskog kemijsko inženjerskog modeliranja i simulacije realnih situacija od molekularne do proizvodne razine.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

budućnost kemijskog inženjerstva, održivost i kemijsko inženjerstvo, multidisciplinarnost i višeskalni pristup, proizvodno orijentirano procesiranje, molekularno modeliranje