Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.007
Objavljen: Kem. Ind. 52 (11) (2003) 535–543
Referentni broj rada: KUI-07/2003
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Fotokemionske naprave

V. Balzani, P. Ceroni, A. Credi, M. Maestri i M. Venturi

Sažetak

U posljednjih nekoliko godina pojavio se velik interes za razvojem elektronike na molekularnoj razini (molekularne elektronike), na primjer za konstruiranje minijaturiziranih električnih krugova koji bi bili znatno manji od svojih odgovarajućih mikronskih digitalnih logičkih krugova proizvedenih na konvencionalnim poluvodičkim čipovima u čvrstom stanju. Alternativni način za procesuiranje informacija na molekularnoj razini bio bi kombiniranje fotonike i kemionike. Prikladno dizajnirane supramolekularne vrste zaista su sposobne spojiti svjetlosne i kemijske informacije za izvedbu funkcija koje oponašaju funkcije makroskopskih naprava. Ovaj rad opisuje načela rada fotokemionskih naprava na molekularnoj razini za (i) kemijsko mijenjanje fotonskih primljenih/odaslanih signala, (ii) kemijsko podešavanje fotonskih primljenih/odaslanih signala, (iii) kemijsko i fotonsko mijenjanje optičkih karakteristika te (iv) logičkog sklopa na bazi svjetlosnog pogona s kemijskim ulaznim te optičkim izlaznim signalima.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

fotonika, kemionika, molekularne naprave, fluorescencija