Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.036
Objavljen: Kem. Ind. 52 (12) (2003) 577–581
Referentni broj rada: KUI-36/2002
Tip rada: Izlaganje sa znanstvenog skupa
Preuzmi rad:  PDF

Biološka razgradnja – pregled metoda

L. Ulm, Ž. Pavlić, V. Schiesl, D. Puntarić i Z. Šmit

Sažetak

Biološka razgradnja podrazumijeva proces u kojem se tvari razgrađuju u okolišu uz pomoć mikroorganizama, a kao posljedica takvog procesa nastaju jednostavnije komponente. Konačni proizvodi biološke razgradnje su voda, oksidi ugljika i drugih elemenata. Metode za određivanje biološke razgradnje propisane su Službenim listom Europske unije i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), koje za sada službeno prihvaća Republika Hrvatska. Odabir metoda za određivanje biološke razgradnje ovisi o svojstvima i sastavu ispitivanog uzorka. Ovisno o fizikalno-kemijskim karakteristikama kemijske tvari koja se ispituje (topljivost u vodi ili drugim otapalima, hlapljivost, stabilnost, adsorpcijska svojstva i sl.) odabire se metoda ispitivanja. Posebnu kategoriju čine kemijske tvari praktički netopljive u vodi (npr. maziva, mazive masti i maziva ulja koja su zapravo kompleksne smjese ugljikovodika) za koje je potrebna posebna priprema uzorka. Osnovni je princip svih metoda biološke razgradnje da se u vodeni (mineralni) medij određenog obujma koji sadrži miješanu bakterijsku kulturu dodaje odgovarajuća količina ispitivanog uzorka kao jedini izvor organskog ugljika. Razgradnja se prati u određenim vremenskim intervalima (najčešće 28 dana) i to mjerenjem CO2, DOC ili O2 (iz BPK ili KPK). Prema smjernicama Europske unije (OJ No L 110A/70 od 4. 5. 1993.) tvari se smatraju biološki razgradivima ako su na kraju pokusa (28. dan) postignute sljedeće udjelne masene razine razgradnje: 70% u testovima koji se zasnivaju na otopljenom organskom ugljiku, odnosno 60% u odnosu na teorijsku vrijednost u testovima koji se zasnivaju na potrošnji kisika ili količini nastalog ugljikovog dioksida.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

biološka razgradnja, kriteriji, odabir metode