Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.024
Objavljen: Kem. Ind. 53 (1) (2004) 1–5
Referentni broj rada: KUI-24/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Rupičasta korozija čelika 304L u otopinama klorid-iona i prirodnim slanim vodama

B. Kulušić, L. Krstulović i J. Ivić

Sažetak

Elektrokemijska ispitivanja u okviru ovog rada bila su usmjerena na pojavu širenja i stabilnost lokalnog rupičastog oštećenja austenitnog nehrđajućeg čelika 304L. Ispitivanja su izvedena u otopinama rastuće koncentracije klorid-iona u prirodnoj morskoj vodi i bočatoj vodi u mirujućim i protočnim uvjetima. Nađeno je da povećanje koncentracije klorid-iona u mirujućim i protoč nim uvjetima rezultira pomicanjem potencijala trajnog prekida oksidnog filma prema negativnijim vrijednostima. Kritične vrijednosti potencijala trajnog prekida oksidnog filma za prirodnu morsku vodu i bočatu vodu pomaknute su prema višim vrijednostima u odnosu na otopine s udjelom isključivo klorid-iona. Protočni uvjeti utječu na pomak potencijala mirovanja i potencijala trajnog prekida oksidnog filma prema pozitivnijim vrijednostima za sve ispitivane elektrolite. U prirodnim i slanim vodama koncentracija klorid-iona dominantna je korozijska komponenta koja bitno djeluje na početak, povećanje i širenje lokalne rupičaste korozije na ispitivanoj površini nehrđajućeg čelika 304L.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nehrđajući čelik, jamičasta korozija, klorid-ion, prirodna morska voda, bočata voda