Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.029
Objavljen: Kem. Ind. 53 (2) (2004) 63–70
Referentni broj rada: KUI-29/2002
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Glikokonjugati kao modeli u biomedicinskim istraživanjima

I. Jerić i Š. Horvat

Sažetak

Projekt ljudskog genoma gurnuo je proteine i njihove konjugate na prvu liniju biomedicinskih istraživanja. U biološkim procesima, glikoproteini, kao derivati proteina i šećera, imaju presudnu ulogu u međustaničnom prijenosu informacija, interakciji stanice s okolinom i reguliranju rasta stanica. Glikokonjugati s esterskim tipom veze između peptida i šećerne molekule pokazali su se kao pogodni modelni spojevi za izučavanje vrlo važne skupine reakcija između ugljikohidrata i proteina, koje se odvijaju u svakom živom organizmu. U ovom radu dan je prikaz opsež nih istraživanja koja su uključivala kemijsku sintezu, NMR spektroskopiju i spektrometriju mase. Opisana je sinteza modelnih glikopeptidnih estera te studija njihove reaktivnosti u uvjetima koji pogoduju intramolekulskoj ciklizaciji. NMR spektroskopska analiza i molekulsko modeliranje otkrili su neke zanimljive konformacijske značajke izoliranih cikličkih šećer-peptid adukata. Nadalje, u masenoj spektrometrijskoj analizi priređeni glikokonjugati iskorišteni su kao mala biblioteka spojeva za traženje fragmentnih iona karakterističnih za određeni tip glikoproteinske strukture.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

glikopeptidni esteri, Maillard, spektroskopija NMR, molekularno modeliranje, spektrometrija masa