Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.003
Objavljen: Kem. Ind. 53 (2) (2004) 55–61
Referentni broj rada: KUI-03/2003
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Inhibicija korozije mekog čelika u 1 mol dm–3 HCl pomoću N-fenilhidrazid-N'-fenilsemikarbazida oksalne kiseline

Y. Harek i L. Larabi

Sažetak

N-fenilhidrazid-N-fenilsemikarbazid oksalne kiseline (OPHPT), sintetiziran u našem laboratoriju, ispitivan je kao inhibitor korozije mekog čelika u 1 mol dm–3 HCl mjerenjem gubitka mase, potenciodinamič kom polarizacijom i određivanjem polarizacijskog otpora. Ustanovljeno je da je OPHPT dobar inhibitor korozije mekog čelika u 1 mol dm–3 HCl i da njegova djelotvornost raste s njegovom koncentracijom i postiže vrijednost od oko 93 % kod koncentracije od 5 x 10–4 mol dm–3. Polarizacijske krivulje ukazuju da OPHPT djeluje kao mješoviti tip inhibitora. Inhibitor je adsorbiran na površini mekog čelika prema modelu Langmuirove adsorpcijske izoterme. Rezultati pokazuju da se brzina korozije mekog čelika povećava s povišenjem temperature u području između 25 – 55 °C, uz inihibitor kao i bez njega. Također je ustanovljeno da se, s jedne strane, inhibitorska djelotvornost povećava s povišenjem temperature korozijske sredine i, s druge strane, prisutnost inhibitora u otopini prouzrokuje povećanje energije aktivacije korozijskog procesa. Također je ispitivano sinergističko djelovanje iona jodida na inhibiciju korozije mekog čelika u 1 mol dm–3 HCl pomoću OPHPT. Dobiveni rezultati navode na zaključak da ioni jodida u otopini stabiliziraju adsorpciju molekula OPHPT na površini metala i, prema tome, poboljšavaju inhibicijsku djelotvornost OPHPT.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

tiosemikarbazid, meki čelik, inhibitor korozije, klorovodična kiselina