Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.001
Objavljen: Kem. Ind. 53 (3) (2004) 117–123
Referentni broj rada: KUI-01/2003
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Elektroraspršenje – blagi način ionizacije u spektrometriji masa

N. Galić

Sažetak

Opisan je mehanizam elektroraspršenja, jednog od najblažih načina ionizacije u spektrometriji masa, kojim se pri atmosferskom tlaku ioni iz otopine prevode u ione u plinskoj fazi. Detaljno je objašnjeno nastajanje nabijenih kapljica uzorka na vrhu kapilare u ionizacijskoj komori te njihovo smanjivanje zbog isparavanja otapala i Coulombovog dijeljenja pri Rayleighovoj granici stabilnosti. Nastajanje iona u plinskoj fazi iz vrlo malih kapljica opisano je modelima ostatka naboja i isparavanja iona. Također je dan kraći pregled dosadašnjih saznanja o ovisnosti djelotvornosti elektroraspršenja o kemijskoj prirodi analita, kao i o odnosu između iona prisutnih u otopini i iona opaženih u spektru masa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

spektrometrija masa, elektroraspršenje, mehanizam, pregled