Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.022
Objavljen: Kem. Ind. 53 (3) (2004) 109–115
Referentni broj rada: KUI-22/2003
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Procjena karakterističnih veličina u procesu sušenja

A. Sander i A. Glasnović

Sažetak

Istraživano je mikrovalno sušenje praškastog farmaceutskog materijala, hidroklortiazida, različ itih geometrijskih karateristika u svrhu pronalaženja fizikalnog značenja parametra odabranog matematičkog modela. Ispitan je utjecaj primijenjene snage mikrovalnog zagrijavanja i specifične površine uzorka na kinetiku sušenja i procijenjene parametre modela. Rezultati pokazuju da se jednostavnom modifikacijom dvoparametarskog eksponencijalnog modela, za koji se pokazalo da uspješno opisuje kinetiku sušenja različitih materijala, može procijeniti vrijeme kada dominantan mehanizam prijenosa vlage unutar materijala postaje difuzija. Povećanjem brzine sušenja smanjuje se vrijednost parametra tk, što direktno proizlazi iz utjecaja procesnih uvjeta na kinetiku sušenja. Parametar n ne ovisi o intenzitetu mikrovalnog zagrijavanja i geometrijskim karakteristikama ispitivanog materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikrovalno sušenje, matematički model, efektivni difuzijski koeficijent