Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.046
Objavljen: Kem. Ind. 53 (5) (2004) 217–224
Referentni broj rada: KUI-46/2002
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

“Zelena” kemija otvara put čistim ekološki prihvatljivim kemijskim procesima

M. Jukić, S. Djaković, Ž. Filipović-Kovačević i J. Vorkapić-Furač

Sažetak

Napredak znanosti i tehnologije uzrokovao je narušavanje prirodne okoline, što se očituje u klimatskim promjenama, nastajanju ozonskih rupa i nakupljanju nerazgradljivih organskih one- čišćivača u svim dijelovima biosfere – atmosferi, vodi i zemljištu. Da bismo održali mogućnost življenja i djelovanja, potrebno je pronaći ravnotežu između primjene prirodnih resursa, ekonomskoga rasta i očuvanja okoliša. “Zelena” je kemija propulzivno područje istraživanja koje pokušava pronaći i održati tu ravnotežu, stvarajući novu generaciju znanstvenika i tehnologa koji će na ekonomskoj osnovi analizirati procese i materijale upotrijebljene u proizvodnji i razvoju da bi sačuvali prirodne resurse i okoliš. U ovom je pregledu prikazan niz osnovnih reakcija organske sinteze (nitriranje, halogeniranje, alkiliranje, oksidacija i sulfoniranje) zastupljenih u različitim industrijskim granama, a koje kao izvor zagađenja bitno utječu na okoliš. Navedeni su i “zeleni” pristupi tim izvorima zagađenja kao i najnovija dostignuća “zelenih” procesa od kojih se neki već primjenjuju u industriji, a neki će se tek početi primjenjivati.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

“zelena“ kemija, reakcije organske sinteze, onečišćivači, zaštita okoliša, industrijska primjena