Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.027
Objavljen: Kem. Ind. 63 (11-12) (2014) 391−396
Referentni broj rada: KUI-27/2013
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Optimizacija metodom odzivne površine ekstrakcije ukupnih flavonoida iz Coreopsis tinctoria Nutt.

X. F. Liu, L. Liu, Y. G. Wang, F. F. Leng, S. W. Wang i Y. C. Li

Sažetak

Metodom odzivne površine (RSM) utvrđeni su optimalni uvjeti za ekstrakciju flavonoida iz Coreopsis tinctoria. Središnje kompozitni plan (CCD) primijenjen je za praćenje utjecaja temperature, vremena te omjera vode i sirovog materijala na prinos ukupnih flavonoida. Optimalni ekstrakcijski uvjeti su omjer vode i materijala 55 ml g−1, temperatura 80 °C i ekstrakcijsko vrijeme 70 min. Pri tim uvjetima prosječno iskorištenje ekstrakcije ukupnih flavonoida u odnosu na sirovi materijal bilo je 9,0 ± 0.6 %, što se slaže s predviđenom vrijednosti 8,9 %. Ekstrakcija je uspješno primijenjena za ekstrakciju ukupnih flavonoida iz C. tinctoria.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Coreopsis tinctoria Nutt., flavonoid, ekstrakcija uz refluks, metoda odzivne površine