Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.024
Objavljen: Kem. Ind. 53 (9) (2004) 393–400
Referentni broj rada: KUI-24/2003
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Povećanje učinkovitosti procesa prerade sjemena suncokreta primjenom novih postupaka zaštite za smanjenje intenziteta trošenja dijelova pužnih preša

V. Marušić, D. Štrucelj i Ž. Ivandić

Sažetak

Pužne preše za cijeđenje ulja očit su, sa stajališta uporabne trajnosti aparata, primjer tribosustava. Zbog abraziva (SiO2) sadržanog u uljnom sjemenju, trošenje radnih površina ne može se izbjeć i, ali se ispravnom tribološkom praksom gubici mogu smanjiti. Na noževima plašta košare ugrađenim u prešu za pretprešanje (tip PP) i prešu za završno prešanje (tip HP) uspoređena je otpornost na trošenje. Površine obrađene cementiranjem uspoređene su s novim postupcima zaštite kao što su boriranje, vanadiranje (tzv. duplex postupak), toplinsko prevlačenje višeslojnim SiC + DLC te plazmatsko naštrcavanje Al2O3 i Al2O3 + P (naknadno fosfatiran Al2O3 sloj). Međusobna usporedba zaštitnih slojeva po radnim poljima preša provedena je na temelju intenziteta trošenja It izračunatog iz gubitka mase noževa po jedinici mase prerađenog sjemena suncokreta. Praćen je sastav materijala za prešanje: udjeli ulja, vode i ljuske u sjemenu i mlivu suncokreta prije ulaza u preše te udjeli ulja, vode i SiO2 u mlivu po radnim poljima oba tipa preša. Utvrđeno je da se s povećanjem istrošenja noževa povisuje udjel preostalog ulja u pogači na izlazu iz preša te da udjel sitnih čestica mliva u isprešanom ulju poraste s početnih 1,5–2 % na 10-tak %, za koliko se i smanjuje preradljivost prešaone. Na primjeru usporedbe cementirani- duplex postupkom vanadirani noževi procijenjeno je smanjenje udjela izravnih troškova po toni prerađenog suncokreta, ali i bitno smanjenje neizravnih troškova – nastalih kao posljedica gubitaka tribološke naravi, kroz uštedu na utrošku energenata, heksana, filtarskih preša, poveć anju iskorištenja prerade i smanjenju broja zastoja zbog zamjene istrošenih noževa sa četiri na dva puta godišnje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

pužne preše, radni dijelovi, zaštitni sloj, učinkovitost cijeđenja, sjeme suncokreta