Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.009
Objavljen: Kem. Ind. 53 (10) (2004) 449—458
Referentni broj rada: KUI-09/2003
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Prirodni zeoliti i mogućnost njihove primjene u kontroli polutanata grafičke industrije

M. Rožić, Z. Bolanča i Š. Cerjan-Stefanović

Sažetak

Posljednjih 20 godina povećao se interes istraživača za prirodne zeolite, uglavnom zbog otkrića velikih mineralnih depozita, njihovih korisnih kemijskih i fizičkih svojstava i njihove potencijalne primjene u raznim granama industrije i agrotehnike. U radu su prikazane mogućnosti uporabe prirodnih zeolita kao ionskih izmjenjivača niske cijene u procesima uklanjanja polutanata grafičke industrije. Posebno su razmotrene mogućnosti obrada iskorištenih voda iz fotografskih procesa i iz procesa priprema tiskovnih formi za ofsetni tisak i bakrotisak. Prikazane su strukturne osobitosti prirodnih zeolita i razmotrene općenite uporabe prirodnih zeolita u polju zaštite okoliša. Posebna pozornost dana je zeolitnom mineralu klinoptilolitu, najrasprostranjenijem prirodnom zeolitu, čija su nalazišta i u poroznim stijenama u Donjem Jesenju. U polju smanjenja onečišćenja ne samo prirodni već i površinsko modificirani zeoliti dobivaju na važnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

klinoptilolit, fotografski procesi, ofset, bakrotisak