Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.009
Objavljen: Kem. Ind. 53 (10) (2004) 449—458
Referentni broj rada: KUI-09/2003
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Prirodni zeoliti i mogućnost njihove primjene u kontroli polutanata grafičke industrije

M. Rožić, Z. Bolanča i Š. Cerjan-Stefanović

Sažetak

Posljednjih 20 godina povećao se interes istraživača za prirodne zeolite, uglavnom zbog otkrića velikih mineralnih depozita, njihovih korisnih kemijskih i fizičkih svojstava i njihove potencijalne primjene u raznim granama industrije i agrotehnike. U radu su prikazane mogućnosti uporabe prirodnih zeolita kao ionskih izmjenjivača niske cijene u procesima uklanjanja polutanata grafičke industrije. Posebno su razmotrene mogućnosti obrada iskorištenih voda iz fotografskih procesa i iz procesa priprema tiskovnih formi za ofsetni tisak i bakrotisak. Prikazane su strukturne osobitosti prirodnih zeolita i razmotrene općenite uporabe prirodnih zeolita u polju zaštite okoliša. Posebna pozornost dana je zeolitnom mineralu klinoptilolitu, najrasprostranjenijem prirodnom zeolitu, čija su nalazišta i u poroznim stijenama u Donjem Jesenju. U polju smanjenja onečišćenja ne samo prirodni već i površinsko modificirani zeoliti dobivaju na važnosti.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

prirodni zeolit, klinoptilolit, fotografski procesi, ofset, bakrotisak