Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2003.021
Objavljen: Kem. Ind. 53 (10) (2004) 441—447
Referentni broj rada: KUI-21/2003
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

LC-NMR ili potpuniji uvid u složene smjese spojeva

P. Novak

Sažetak

Pregledom su obuhvaćene osnovne značajke spregnute metode LC-NMR, a dani su i noviji primjeri njene primjene u farmaceutskim istraživanjima. Osjetljivost, koja je bila glavni nedostatak za širu primjenu ove metode u samim počecima, znatno je povećana brzim tehnološkim razvojem u posljednjih desetak godina. To se prije svega odnosi na poboljšanja u NMR elektronici, uvođenje supravodljivih magneta velike jakosti, razvoj učinkovitih impulsnih slijedova za supresiju signala otapala i razvoj kriotehnologije. U ovom su radu opisane neke od osnovnih tehnika supresije otapala te su navedeni i konkretni primjeri. Razmatrani su i glavni načini rada LC-NMR-a koji najviše ovise o prirodi uzorka, konfiguraciji LC-NMR sustava, sastavu mobilne faze i načinu kromatografskog ispiranja. Naveden je i niz primjera uspješne primjene LC-NMR i LC-NMR-MS metodologija u rješavanju problema vezanih uz analizu složenih smjesa spojeva, razgradnih produkata finalnih farmaceutskih proizvoda, prirodnih spojeva kao izvora bioaktivnih molekula i metabolita lijekova i kliničkih kandidata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

tekućinska kromatografija-nuklearna magnetna rezonancija, složene smjese spojeva, finalni farmaceutski proizvodi, razgradni produkti, metaboliti lijekova