Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.011
Objavljen: Kem. Ind. 53 (12) (2004) 549—555
Referentni broj rada: KUI-11/2004
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena infracrvene termografije u kemijskom inženjerstvu

N. Bolf

Sažetak

Infracrvena (IC) termografija postala je djelotvorno tehničko sredstvo za fundamentalna i primijenjena istraživanja na širokom spektru znanstvenih polja od prijenosa topline, nerazarajućih ispitivanja, mehanike fluida i krutina, biomedicinskih primjena, zaštite okoliša itd. U članku je dan sažeti pregled primjene termografije na polju kemijskog inženjerstva i procesne industrije, kako bi se znanstvenike i procesne inženjere uputilo na mogućnosti primjene infracrvene termografije radi sigurnog i štedljivog rada te zaštite okoliša. Prikazana je kratka povijest razvoja IR termografije, osnovna načela rada suvremenog sustava za termografska mjerenja i pregled primjene. Istaknute su primjene nerazarajućih ispitivanja, preventivnog održavanja i motrenja stanja procesne opreme. Poseban naglasak dan je na industrijsku primjenu radi osiguranja kvalitete i automatskog vođenja procesa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

infracrvena termografija, procesna dijagnostika, nerazorna ispitivanja, vođenje procesa, kontrola kvalitete