Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.001
Objavljen: Kem. Ind. 54 (2) (2005) 89–98
Referentni broj rada: KUI-01/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Sinteza makrocikličkih liganada s ugrađenim kavezastim molekulama te ispitivanje njihovih kompleksirajućih svojstava s metalnim kationima pomoću ESI-spektrometrije masa (ESI-MS)

A. P. Marchand, J. S. Brodbelt i K. Mlinarić-Majerski

Sažetak

Rezultati prikazani u ovom radu pokazuju korisnost metode ESI-MS za ispitivanje kompleksirajućih svojstava različitih makrocikličkih molekula s metalnim kationima. Općenito, metoda ESI-MS zahtijeva minimalne količine uzoraka za analizu te omogućava vrlo brzi uvid u selektivnost liganda prema različitim kationima. Ta je tehnika vrlo uspješno primijenjena za studij selektivnosti vezivanja metalnih kationa s brojnim okso-, aza, i tia-makrocikličkim ligandima s ugrađenim kavezastim molekulama od kojih mnogi imaju potencijalnu važnost u analitici, biomedicini ili pak primjenu u zaštiti okoliša.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

krunasti eteri, kriptandi, ionofori, spektrometrije masa uz ionizaciju elektroraspršenjem