Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.025
Objavljen: Kem. Ind. 54 (4) (2005) 187–198
Referentni broj rada: KUI-25/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Elektrokemija na ugljenim elektrodama visoke specifične površine: primjena u adsorptivnom prečišćavanju voda i u pohranjivanju naboja u superkondenzatorima

B. E. Conway, J. J. Niu i W. G. Pell

Sažetak

Razne vrste elementarnog ugljika (C) upotrebljavaju se naveliko u elektrokemiji kao prah velike specifične površine, pusta, tkanina, aerogel ili fulerenske cjevčice. Ovaj rad je pregled i rasprava o novijim radovima u kojima je primijenjeno ugljeno platno velike specifične površine (do 2500 m2g–1) kao elektrodni materijal za adsorpcijsko odstranjivanje organskih primjesa modelnih otopina otpadnih voda i za pohranjivanje i dobavu električnog naboja u elektrokemijskim kondenzatorima (takozvanim superkondenzatorima). Ta dva oblika ponašanja C-elektroda proizlaze iz svojstava međufaznog dvosloja u kojima se odvija i elektrosorpcija i odlaganje električnog naboja, uz vidljiv utjecaj druge na prvu od tih pojava. Takvi ugljeni materijali pokazuju veliku učinkovitost u adsorptivnom odvajanju jednostavnih aromatičnih heterocikličkih spojeva, dok primjena napona ili struje, ili primjena raznih otapala izaziva velike promjene u stupnju adsorpcije. Usporedo s adsorpcijom isto ugljeno platno velike specifične površine pokazuje veliku gustoću elektrokemijskog kapaciteta (250–500 Fg–1), što omogućuje primjenu ovog materijala kao elektroda u superkondenzatorima. Navedeni su primjeri ispitivanja dobave i pohrane električnog naboja, posebno uz visoke struje, koji dovode do privlačnih vrijednosti gustoće energije i s gustoćom snage znatno višom od one u baterijama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

ugljeno platno kao elektrodni materijal, elektrokemijski kondenzator, superkondenzator, pročišćavanje otpadnih voda, adsorpcija, elektrosorpcija