Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.013
Objavljen: Kem. Ind. 54 (6) (2005) 303–308
Referentni broj rada: KUI-13/2004
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ekološka i tehnološka modernizacija. Čistija proizvodnja i zaštita okoliša

V. Pravdić+

Sažetak

Ovaj članak upućuje na suvremena kretanja u zaštiti okoliša od zagađivanja, onako kako se mogu vidjeti kroz otvorenu literaturu. Naznačeni su tek trendovi, stoga što je zbog obilja podataka i velikog broja literaturnih referencija nemoguće uspostaviti neki opći referentni sustav. Članak je anotirana bibliografija najvažnijih (po ocjeni autora) suvremenih radova. U članku se raspravlja i čitatelja upućuje na noviju literaturu o nekoliko djelatnosti naznačenih terminima: čistija proizvodnja (Cleaner Production), procjena životnog razdoblja (Life Cycle Assessment), odnosa nacionalnog dohotka i zagađivanja (Environmental Kuznets Curve) te o etici u razvojnim investicijama. Osnovna je poruka članka da su rezultati istraživanja u prirodnim znanostima izvorište podataka koje treba znati prevesti u oblik pogodan za donošenje odluka. Članak nastoji, na osnovi opisanih razmatranja, dokazati potrebu multidiciplinarnih pristupa: tehnika i tehnologija daju alate za ostvarivanje inovacijskih tendencija u proizvodnji, a provedbene, menadžerske odluke donose se politički uvjetovanim oblicima odlučivanja, u skladu s ekonomskim zakonitostima i sociološkim spoznajama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

etika okoliša, čistija proizvodnja, Kuznetsova krivulja, okoliš, zaštita okoliša, životni ciklus, modernizacija