Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.033
Objavljen: Kem. Ind. 54 (10) (2005) 419–423
Referentni broj rada: KUI-33/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj načina ispiranja na udjel B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom iz morske vode

V. Martinac, M. Labor i N. Petric

Sažetak

Ispitivan je utjecaj načina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida dobivenog iz morske vode nestehiometrijskim (80 %-tnim) načinom taloženja dolomitnim vapnom. Cilj rada bio je utvrditi djelotvornost uporabe vodovodne vode (dekarbonatizirane), kao sredstva za ispiranje taloga magnezijeva hidroksida, kako bi se maseni udjel B2O3 u magnezijevu oksidu iz morske vode smanjio na najmanju moguću mjeru. Ispitivanja su obavljena pri različitim uvjetima, tj. ispitan je utjecaj pH vrijednosti sredstva za ispiranje, vremena miješanja suspenzije s tim sredstvom, kao i utjecaj dodatka manitola u morsku vodu prije procesa taloženja i/ili u otopinu za ispiranje. Utvrđeno je da povećanje pH vrijednosti sredstva za ispiranje povoljno djeluje na smanjenje udjela B2O3 u magnezijevu oksidu dobivenom iz morske vode. Ispiranje zaluženom dekarbonatiziranom vodovodnom vodom omogućava smanjenje udjela B2O3 za 65 % u odnosu za sadržaj B2O3 u uzorcima pripravljenim uz ispiranje magnezijeva hidroksida nezaluženom dekarbonatiziranom vodovodnom vodom. Dodatak manitola morskoj vodi prije procesa taloženja djeluje učinkovitije u odnosu na dodatak manitola sredstvu za ispiranje.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nestehiometrijsko taloženje, ispiranje taloga, sadržaj B2O3, magnezijev oksid iz morske vode